Management met een zegen

Het is in het dagelijks leven soms lastig om professioneel te leven volgens de principes die in de bijbel staan vermeld. Het is goed te doen - in deze blog worden korte en bondige, vooral praktische tips geplaatst. Zodat professioneel management met een zegen kan worden uitgeoefend!

31 juli 2007

Funky Fish introduceert Kerkinkaart.nl

Funky Fish presenteert www.kerkinkaart.nl. Kerkinkaart.nl is de nieuwste toevoeging aan het Funky Fish platform. Leden en niet-leden van Funky Fish kunnen via Kerkinkaart.nl duizenden kerken en gemeenten in Nederland raadplegen via een Google Maps mash-up.

Van Rooms Katholieke Parochie tot Pinkstergemeente, alle kerken en gemeenten kunnen gezocht worden op provincie- en stadsniveau. Wie vervolgens klikt op een kerk of gemeente op de kaart, krijgt foto's te zien van het kerkgebouw, informatie over de kerk en gemeente, de bijbehorende website(s), tijden van dienst, activiteiten, maar bijvoorbeeld ook hoeveel Funky Fish leden bij een kerk of gemeente zijn aangesloten. Een andere feature is de mogelijkheid om via Kerkinkaart.nl gemeenteleden terug te vinden die ooit bij een kerk of gemeente zijn aangesloten geweest. Vind zo bijvoorbeeld je oude liefde of vrienden terug uit de kerkbanken!

De applicatie is net gelanceerd, maar nu al hebben de Funky Fish leden duizenden kerken en gemeenten toegevoegd. De leden dragen niet alleen zorg voor de toevoeging van nieuwe kerken, maar houden ook alle informatie in de database up-to-date.

19 september 2006

Houden van mensen = houden van God

Een klein zijspoor als het gaat om het harde management, maar voor de dagelijkse omgang met de mensen en medewerkers betekent het waarschijnlijk wel een hart onder de riem. Mensen die zeggen van God te houden en wellicht iedere week braaf naar de kerk gaan, hoeven het helemaal niet bij het juiste eind te hebben. Wie van God houdt, houdt per definitie ook van zijn vrienden, collega's of familie. Doen ze dat niet, dan kunnen ze het nooit goed waarmaken om van God te houden. Zie ook 1 Joh 4:20 en de passages daaromheen.

14 september 2006

Neem besluiten op een solide basis

Vandaag komt Mattheus 7:24-27 aan de orde. Het verhaal is bekend: de man die het huis op een rots bouwt, die ziet dat het ook slechte tijden (en slecht weer) kan overleven. De man die het huis op zand bouwde, die ziet het bij een flinke regenbui in elkaar zakken. Wat is nu een solide basis? Uiteraard één die tot de beste resultaten leidt, als het om beslissingen moet gaan. Daarbij zijn rechtvaardigheid, consistentie en een wil voor een betere wereld belangrijke elementen. Mensen die voor het nemen vertrouwen op de woorden van Jezus, hebben hier een voorsprong. Op de langere termijn geeft dienend leiderschap, het leven dat hij leidde, namelijk de beste ondergrond om ook in het dagelijkse leven van een manager verstandig om te gaan met belangen.

10 september 2006

Motivatie door leven te geven

In Johannes 10:10 staat dat de dief het leven neemt, maar dat Jezus het juist geeft. In de verzen daarvóór stelt Hij dat hij het hek is voor de schapen. Wie daardoorheen gaat, die wordt gered. De dief gaat door het hek alleen de weide binnen om te nemen en om te stelen, maar Jezus geeft juist het leven. Dat gaat direct in: door in zijn lijn te denken, toon je een standvastige set van waarden en normen, die op een hoger niveau liggen dan wellicht gebruikelijk is voor leidinggevenden in deze wereld. Deze waarden geven een richting, leiden echt en zijn daardoor onderscheidend - boven het gemiddelde. Bovendien kun je hiermee verschillende mensen op een eigen manier helpen optimaal te werken. Mensen hebben hun eigen ruimte nodig om te werken en optimaal te functioneren. Geef ze die, met leven.

04 september 2006

Inzetten van talenten leidt tot winst

De vergelijking van de slaven, die talenten krijgen van de meester (Mattheus 25, 14-30) kan breed worden toegepast. Inderdaad: wie de talenten investeert, kan de opbrengst van de middelen vergroten. Met middelen maak je meer, dat is duidelijk. In figuurlijke zin is de betekenis nog sterker: iedereen heeft bepaalde talenten (vaardigheden, karaktereigenschappen, mogelijkheden) gekregen. Die kan hij inzetten. Voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij. Vanuit de godsdiensten gezien is met name de laatste betekenis van belang. Maar het hoeft niet alleen religieus te zijn. Het is ook goed mogelijk om de talenten, of vaardigheden, te gebruiken in een serviceclub. In dat opzicht kan de winst bestaan uit inzicht, het helpen van anderen of het verspreiden van het Woord van God. En als je ervoor openstaat, komt de inspiratie om jezelf ergens voor in te zetten vanzelf. Stel jezelf er gewoon voor open!

24 augustus 2006

Het goede doen is belangrijker dan kwelling

Het lijkt een open deur in Spreuken 21:3 - het is belangrijker om dingen goed en juist te doen dan om jezelf te kwellen. Ook in het dagelijks leven kom je onvermijdelijk voor beslissingen te staan die op zich zakelijk wel nodig zijn, maar die je in jouw hart enorm moeilijk vindt om te nemen. Denk aan het vinden van een andere functie voor iemand die niet goed in de afdeling functioneert, of nog erger: door een reorganisastie. Het is in dergelijke gevallen belangrijk om de rug recht te houden en het hart te volgen. Dan voorkom je dat je op een gegeven moment in een situatie raakt waarbij je spijt hebt van de eerdere beslissing, die tegen jouw eigen waarde ingaat, de richting die je zelf aan jouw leven wil geven. Goed doen naar anderen wordt altijd beloond.

23 augustus 2006

Eensgezind zijn betekent niet autmatisch: eenheid

Paulus vertelt in 1 Corinthiërs 1:10 over de noodzaak om vooral eensgezind te zijn. Het is niet per sé nodig om een eenheid te vormen, om allemaal identiek te zijn. Het gaat volgens hem in de harmonie die tussen mensen bestaat als zij een gemeenschappelijk doel nastreven. Dan zetten zij hun verschillende kwaliteiten in om dat doel te bereiken. Juist dat is belangrijk.